.·. U TŘÍ HVĚZD .·.

Zednářská Lóže na Orientu Praha, člen Veliké Lóže České Republiky

"Zednářství jest dokonalý mravní systém, zahalený v alegorii a vyjádřený symboly." 

"The Book of the Lodge" Londýn 1879

 

"Podstata svobodného zednářství zakládá se v sledování vyšších, obecně prospěšných cílů bez vyhledávání osobního prospěchu."

Johann Wolfgang Goethe

 

"Zednářství je zřízení tradiční, lidumilné, filosofické a pokrokové, založené na přijaté zásadě, že všichni lidé jsou bratři." 

Mezinárodní zednářský kongres, Ženeva září 1921

 

"Pěstujeme a šíříme pravou humanitu; jsme vázáni čistě lidským zákonem mravním; vidíme v sobě navzájem bratry a zoveme se navzájem bratry."

Základní směrnice svobodného zednářství československého 1923

 

Významní svobodní zednáři

V Čechách a ve světě

Svobodné zednářství vždy sjednocovalo největší osobnosti, myslitele, umělce a státníky své doby, kteří určitým způsobem zasahovali do života ostatních lidí.