Literatura

Díla zednářská či na zednářství zaměřená

Doporučená literatura

- Antonín, L., Moudrost-Síla-Krása, NK ČR, Praha

- Čechurová, J., Čeští svobodní zednáři ve XX. století, Libri, Praha 2002

- Dedopulos, T., Svobodní zednáři, Metafora, Praha 2006

- Javor, M., Svobodné zednářství 18. století v Českých zemích a v Uhrách, Krasoumná jednota, Horoměřice 2011

- Knight, Ch., Lomas, R., Klíč k Chíramovi, ARGO, Praha 1998

- Lennhoff, E., Svobodní zednáři, Petrklíč, Praha 1993

- Lomas, R., Vidění v temnotách, BB art, Praha 2006

- Mucha, A., Svobodné zednářství, Volná myšlenka, Praha 1924

- Podškubka, J., České svobodné zednářství v průběhu XVIII. století, NK ČR, Praha 2004

- Ridley, J., Svobodní zednáři, BB/art, Praha 2004

- Robinson, J. J., Zrozeni v krvi, Votobia, Olomouc 1996

- Srb, T., Řád svobodných zednářů, Eminent, Praha 2001

- Staré povinnosti Svobodných zednářů, CAD Press, Bratislava 1993

- Strejček, V., Zednáři, jejich historie, tajemství a duchovní cesta, Unitaria, Praha 1996

- Sýs, K., Praha zednářská, BVD, Praha 2009 (2. vyd. 2011)

- Wallace-Murphy, T., Svobodní zednáři - dejiny hnutí a mystické souvislosti, Svojtka & Co., Praha 2007